•  
  •  
  •  
  •  
 

بازرگانی بین المللی ایدرو

در صورتی که شما تمایل به اخذ اطلاعات شرکت های اضافه شده به این وب سایت را دارید میتوانید عضو VIP سایت شده و به کلیه اطلاعات شرکتها و نمایشگاههای اضافه شده در این وب سایت دسترسی داشته باشید . جهت عضویت اینجا کلیک کنید

در صورتی که شما نیاز به اطلاعات شرکت کنندگان در تعداد محدودی از نمایشگاه ها را دارید میتوانید یا با مراجعه به فروشگاه سایت و خرید کتاب نمایشگاه مذکور اقدام کنید و یا ضمن تماس با مدیر سایت نسبت به خرید فایل حاوی اطلاعات شرکت کنندگان در نمایشگاههای مختلف اقدام کنید

برای تماس با مدیر سایت اینجا راکلیک کنید

 


اطلاعات کلی
  زمینه فعالیت :
  نام مدیر عامل :
  اعضای کلیدی :


خدمات و محصولات


کاتالوگ محصولات و خدمات
با انتخاب هریک از عناوین می توانید نسحه الکترونیکی کاتالوگ را دانلود نمائید :


برخی از مشتریان


گالری تصاویر
با کلیک، تصویر در سایز واقعی مشاهده نمائید.


اطلاعات تماس
  آدرس دفتر مرکزی :
  تلفن های تماس :
  دورنگار  :
  تلفن همراه :
  وب سایت اینترنتی :
  آدرس ایمیل :
فرم تماس
شما می توانید با تکمیل فرم زیر بصورت مستقیم با ما در ارتباط باشید.

  نام و نام خانوادگی :
  پست الکترونیکی :
  تلفن تماس :


تقویم نمایشگاهی
 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۷ بيست و يکم آبان الی ۱۳۹۷ بيست و چهارم آبان
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۷ بيست و يکم مهر الی ۱۳۹۷ بيست و چهارم مهر
دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۴ بيست و پنجم آبان الی ۱۳۹۴ بيست و هشتم آبان
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۴ سيزدهم مهر الی ۱۳۹۴ شانزدهم مهر
بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۴ اول شهريور الی ۱۳۹۴ هفتم شهريور
نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ هفتم آذر الی ۱۳۹۳ دهم آذر
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ چهاردهم مهر الی ۱۳۹۳ هفدهم مهر
بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ اول شهريور الی ۱۳۹۳ هفتم شهريور
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۲ چهاردهم مهر الی ۱۳۹۲ هفدهم مهر
بیست و دومين نمایشگاه فرش دستباف :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۲ اول مهر الی ۱۳۹۲ هفتم مهر
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران (TIIE2012) :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۱ چهاردهم مهر الی ۱۳۹۱ هفدهم مهر
بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۱ دوم مهر الی ۱۳۹۱ هشتم مهر
هفتمین نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم ومجموعه های خودرو :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۱ نهم آذر الی ۱۳۹۱ دوازدهم آذر
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۰ چهاردهم مهر الی ۱۳۹۰ هفدهم مهر
ششمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۰ چهارم آذر الی ۱۳۹۰ هفتم آذر
 پنجمين نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو :: تاریخ برگزاری : ۱۳۸۹ بيست و هفتم آبان الی ۱۳۸۹ سي آبان
دهمين نمایشگاه بین المللی صنعت تهران T.I.I.E 2010 :: تاریخ برگزاری : ۱۳۸۹ چهاردهم مهر الی ۱۳۸۹ هفدهم مهر


ثبت نام آنلاین نمایشگاه - درخواست مشارکت
  تقویم نمایشگاهی :
  نام موسسه : < به فارسی
  نام موسسه : < به انگلیسی
  آدرس :
  تلفن :
  دورنگار :
  پست الکترونی :
  وب سایت :
  نام مدیر عامل : تلفن همراه :
  نام مسئول غرفه : تلفن همراه :
  زمینه فعالیت :
  نـــوع فعالیت : نحوه مشارکت :
  نوع غرفه : متراژ درخواستی

:

متر مربع
  توضیحات :
  اسناد و مدارک مرتبط :  دانلود فرم های ثبت نام  |  مشاهده شرایط ثبت نام
  خدمات تکمیلی :

 

اینجانب به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت فوق با اطلاع کامل و پذیرش مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه تدوین شده از سوی برگزار کننده نسبت به ثبت نام اقدام می نمائیم. نمائیم.