•  
 •  
 •  
 •  
 

نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته

مقررات عمومی شرکت در نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی و صنایع وابسته

ازاهداف نمایشگاه های تخصصی عبارتند از :

 • معرفی کالا ها یا خدمات واحد های مشارکت کننده در نمایشگاه
 • انعقاد قرارداد های تجاری و همکاری با مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان
 • فراهم کردن امکان برقراری تماس مستقیم بین خریداران بالقوه و فروشندگان کالا و خدمات
 • مبادله اطلاعات درباره کالاها و خدمات عرضه شده
 • بازاریابی برای کالاها یا خدمات ارائه شده در نمایشگاهها

مقررات مشارکت

 • جانمایی شرکت کنندگان پس از ارائه فرم، تائید و پرداخت هزینه صورت می پذیرد(در صورت کسری مدارک ، ترتیب اثرداده نخواهد شد.)
 • تعویض غرفه تعیین شده یا واگذاری آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شرکت کنندگان مجاز نمی باشد .
 • غرفه یا محل نمایش کالا در موعد مقرر در اختیار شرکت کننده قرار می گیرد و واگذاری غرفه قبل ازموعد منوط به کسب موافقت مجری خواهد بود .
 • باتوجه به امكان تغيير ابعاد نقشه توسط مسئولين فني مصلي بزرگ امام خميني (ره)، احتمال تغييرات جزئي بين ابعاد  نقشه اجرايي و غرفه تحويلي وجود دارد.
 • شرکت کنندگان موظف به رعایت مقررات و حفظ شئونات و حجاب اسلامی می باشند .
 •   شرکت کنندگان حق هیچگونه تغییری در غرفه ها یا فضای باز را بدون کسب موافقت مجری ندارند.

شرایط پرداخت

 • متقاضیان باید 100 در صد هزینه های غرفه و یا محل نمایش را پس از تحویل و تائید فرم در خواست پرداخت نمایند.
 • شرکت کنندگان تا پایان ساعت کار نمایشگاه مجاز به جمع آوری و بسته بندی کالاهای نمایشی نخواهند بود .
 • مجری مجاز است از خروج کالا و اموال آن دسته از شرکت کنندگانی که به هر دلیل نسبت به پرداخت بدهی خود و تسویه حساب اقدام نکنند جلوگیری نماید .

 انصراف

 • در صورتي كه مشاركت كننده یک ماه قبل از برگزاري نمايشگاه انصراف خود را اعلام نمايد،20% از مبلغ واريزي جهت جبران هزينه هاي انجام شده كسر خواهد شد و در صورت انصراف كمتر از یک ماه 50% از مبلغ واريزي كسر ميشود.
 • استرداد وجه بابت عدم حضور در نمايشگاه بعد از افتتاحيه امكان پذير نميباشد.

کالاهای نمایشی

•   نمایش اسلحه ، مواد منفجره ، مواد مخدر ، نوشابه های الکلی و کالاهایی که مغایر با شئونات اسلامی باشد ممنوع است .

•   هر یک از شرکت کنندگان موظف است هنگام حمل کالاهای خود به نمایشگاه فرم مخصوص تحویل کالا را تکمیل کند و در بدو ورود به نمایشگاه یک   نسخه از آن را به مسئول کنترل کالاهای مجری تسلیم نموده و پس از  تائید  نامبرده، کالا های قابل نمایش را به محل غرفه خود حمل نماید . بدیهی   است کلیه اقلام با فهرست تسلیم شده مطابقت داده خواهد شد .

   پس از اتمام نمایشگاه شرکت کنندگان موظفندقبل ازبسته بندی کالاهای خود از مسئول سالن دعوت کنند تا اقلام مرجوعی را با فهرست ارائه شده تطبیق دهد و سپس به بسته بندی و خروج کالا اقدام نمایند .

   از هنگام ورود کالاها تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعات کار بازدید از نمایشگاه مسئولیت نگهداری کالاها به عهده شرکت کنندگان می باشد اما در غیر ساعات بازدید از نمایشگاه (در دوران برگزاری ) مجری مسئولیت حفظ و نگهداری کالاها را به عهده خواهد داشت .

 شرکت کنندگان میتوانند درصورت کسب موافقت کتبی مجری به نمایش طرزکار ماشین‌آلات، ابزار و لوازم خود اقدام نمایند. رعایت کلیه نکات ایمنی و اقدامات احتیاطی دراین موردتوسط شرکت کننده ضروری میباشدو مجری هیچگونه مسئولیتی را درقبال حوادث یاخسارت احتمالی به عهده نمیگیرد .

 شرکت‌کنندگان ملزم به جبران خسارت جانی و مالی ناشی از نمایش عملی ماشین‌آلات خود هستند و کارشناسان مجری میزان خسارات وارده به شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان را تعیین خواهند نمود .

 

بیمه

 • شرکت کنندگان مکلفند کالاهای نمایشی خود را در مقابل آتش سوزی ، سرقت و غیره بیمه نمایند .
 • شرکت کنندگان مکلفند از زمان شروع به ساخت غرفه ها ، کارکنان ، کالاها و محل غرفه ها را در مقابل  خسارت آتش سوزی ، حوادث و تصادفات طبق تعرفه های مربوطه بیمه نمایند .
 • نمایشگاه در قبال خسارت احتمالی سالن نظیر آتش سوزی و غیره بیمه می باشد.

امنیت

 •   شرکت کنندگان یانمایندگان آنهابایددرطول‌ساعات‌رسمی بازدیدجهت مراقبت ازکالاهاو پاسخگویی به سئولات بازدیدکنندگان درمحل غرفه خود حضور داشته باشند .
  • شرکت کنندگان مجاز به تعطیلي غرفه ، سالن یا محل نمایش کالاهای خود در طول ساعات بازدیدکنندگان نمی باشند .
  • به منظور مراقبت هر چه بیشتراز اشیای قیمتی پیشنهاد می شود مالکان غرفه ها و شرکت کنندگان مراقبتهای ویژه و خاصی را معمول دارند .
  • شرکت کنندگان موظفند هرگونه اشیاء قابل اشتعال ( از قبیل جعبه های خالی ، وسایل بسته بندی و غیره ...) را از محل نمایشگاه خارج نمایند .
  • نگهداری چراغها بدون حفاظ یا وسایل شعله زن در داخل غرفه ها و سالن ها ممنوع است .همچنین نگهداری نفت و سایر مواد آتش زا در داخل نمایشگاه بدون موافقت کتبی مجری مجاز نمی باشد . شرکت کنندگانی که به وسایلی از قبیل نفت و موادی از این قبیل برای نمایش کالاهای خود نیاز دارند باید قبلاٌ با مقامات آتش نشانی نمایشگاه مذاکره نموده و بر اساس دستوالعمل مربوطه اقدام نمایند .

تخلیه فضای نمایشگاه

 • شرکت کنندگان پس از اتمام برگزاری نمایشگاه موظف به تخلیه غرفه ، سالن یا فضای باز مورد استفاده جهت نمایش کالاهای خود هستند .
 • کلیه وسایل ، کالاها و لوازمی که برای دکوراسیون غرفه ها رفته اند باید از غرفه ها خارج گردند و غرفه ، سالن یا فضای باز به همان صورت اولیه تحویل مجری شود . در صورتی که غرفه بوسیله شرکت کننده ساخته شده باشد باید آن را تخریب نماید . حداکثرمهلت برای تخلیه و خارج نمودن کالاها از غرفه ها یک روز پس از اتمام نمایشگاه است .
 • چنانچه شرکت کننده ای نتواند ظرف مدت فوق الذکر غرفه خود را تخلیه نماید مجری هیچگونه مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداری و خسارت وارده به کالاها را نخواهد داشت .

تخریب

 مهلت تخریب تاٌسیسات ومستحدثاتی که درفضای نمایشگاه به وجودآمده‌اند یک روز پس از اتمام نمایشگاه است.درصورت قصورشرکت‌کننده از تخریب تاسیسات ومستحدثات تحویل فضای نمایشگاهی یامحل غرفه به صورت اولیه ، مجری راساًبه تخریب تاسیسات یامستحدثات اقدام نموده وهزینه های مربوط را از شرکت کننده اخذ خواهد نمود .

اطلاعات کلی
  زمینه فعالیت :
  نام مدیر عامل :
  اعضای کلیدی :


خدمات و محصولات


کاتالوگ محصولات و خدمات
با انتخاب هریک از عناوین می توانید نسحه الکترونیکی کاتالوگ را دانلود نمائید :


برخی از مشتریان


گالری تصاویر
با کلیک، تصویر در سایز واقعی مشاهده نمائید.


اطلاعات تماس
  آدرس دفتر مرکزی :
  تلفن های تماس :
  دورنگار  :
  تلفن همراه :
  وب سایت اینترنتی :
  آدرس ایمیل :
فرم تماس
شما می توانید با تکمیل فرم زیر بصورت مستقیم با ما در ارتباط باشید.

  نام و نام خانوادگی :
  پست الکترونیکی :
  تلفن تماس :


تقویم نمایشگاهی


ثبت نام آنلاین نمایشگاه - درخواست مشارکت
  تقویم نمایشگاهی :
  نام موسسه : < به فارسی
  نام موسسه : < به انگلیسی
  آدرس :
  تلفن :
  دورنگار :
  پست الکترونی :
  وب سایت :
  نام مدیر عامل : تلفن همراه :
  نام مسئول غرفه : تلفن همراه :
  زمینه فعالیت :
  نـــوع فعالیت : نحوه مشارکت :
  نوع غرفه : متراژ درخواستی

:

متر مربع
  توضیحات :
  اسناد و مدارک مرتبط :  دانلود فرم های ثبت نام  |  مشاهده شرایط ثبت نام
  خدمات تکمیلی :

 

اینجانب به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت فوق با اطلاع کامل و پذیرش مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه تدوین شده از سوی برگزار کننده نسبت به ثبت نام اقدام می نمائیم. نمائیم.

  تاریخ برگزاری : ۱۳۹۲ نهم آذر الی ۱۳۹۲ دوازدهم آذر
Saturday, November 30, 2013 To Tuesday, December 3, 2013
  محل برگزاری : مصلی بزرگ تهران
  ساعت بازدید : ساعت 9 الی 17
  برگزارکننده : شرکت نواندیشان بدیع
  سالنهای تحت پوشش : شبستان
  کالاهای قابل ارائه :
  دوره :
  سال برگزاری : 1392
  ایمیل : info@mruexpo.ir
  وب سایت : http://mruexpo.ir

مشاهده لیست شرکت کنندگان :: ثبت نام در این نمایشگاه

نظرات شما :
ساعت و تاریخ : 20:45- 1398/8/22
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :